Listening Principles

Biografie


Hedendaagse Herrie (1993-1996)


De band Listening Principles wordt begin 1993 opgericht door het gelijknamige Genootschap, waarvan de leden zich tot doel hadden gesteld om door middel van zelf samengestelde muziekcompilaties elkaars muzikale horizon te verbreden. Deelgenoten en muzikanten van het eerste uur zijn toetsenisten René Kuipers en Makz Delissen, klarinettist T (spreek uit: 'tie'), gitarist Mark Peerdeman en drummer Harry Janssens. De muziek van Listening Principles is vanaf het begin gebaseerd op improvisatie. Het is daarom belangrijk dat de muzikanten voor honderd procent vertrouwd zijn met elkaar. Dat is de voornaamste reden waarom de band geruime tijd een sluimerend bestaan leidt. Er wordt weliswaar wekelijks muziek gemaakt, maar slechts zelden opgetreden. Nog voor de band het smalle pad der lokale bekendheid zal gaan betreden neemt gitarist Mark afscheid, omdat zijn drukke werkzaamheden niet meer te combineren zijn met de wekelijkse muzikale bijeenkomsten.

Aan het sluimerende bestaan van Listening Principles komt een einde als de Tilburgse dichter Martin Beversluis de band uitnodigt voor de muzikale omlijsting van de presentatie van zijn tweede dichtbundel 'Voltooi in mij' (1996) in 'De Effenaar'. Een permanentere vorm van samenwerking tussen dichter en band ontstaat hieruit, hetgeen op 19 mei 1996 resulteert in een gezamenlijk tweede concert, opnieuw in 'De Effenaar'. Bassist Marc Driessen staat deze avond voor het eerst met Listening Principles op het podium.


Kijken Voorbij Hoe De Tijd Gaat (1996-1999)


Een nieuwe bezettingswisseling ondergaat de band in september 1996: klarinettist T verlaat de band en DeMarco neemt op geheel natuurlijke wijze de nog steeds openstaande functie van gitarist op zich. Het duurt dan nog tot maart 1998 eer Listening Principles de tijd rijp acht om te beginnen met de opnames voor haar eerste CD.

De bij KGB in Tilburg opgenomen CD, die als titel 'Kijken Voorbij Hoe De Tijd Gaat' meekrijgt, wordt op 13 december 1998 gepresenteerd in de kleine zaal van '013' en gaat vergezeld van een bundel met gedichten van Martin Beversluis. 'Kijken Voorbij Hoe De Tijd Gaat' verraadt een eigen kijk op klank, poëzie en ritme.

De eigenzinnige werkwijze en het daaruit voortvloeiende originele geluid van Listening Principles wordt beloond met het winnen van de eerste 'Kleine Prijs van de Heuvel' op 29 april 1999, en de uitnodiging om tijdens het Terschellingse Oerol 1999 drie optredens te verzorgen. Op Oerol wordt Listening Principles bijgestaan door vocaliste Eelke Buijsman.


Week (1999-2000)


In de herfst van 1999 besluit LP een tweede 'CD met ingebouwde dichtbundel' te gaan maken. Eerst treedt de band 29 november 1999 tijdens de 'Blauwe Maandag' nog een laatste keer op bij 'Jazzpodium Paradox'. Daarna bereidt men zich in alle rust in de oefenruimteruimte voor op de dingen die komen gaan. In week 5 van het jaar 2000 reist LP af naar Vlaardingen om daar onder leiding van opnametechnicus en producer Frits van Mourik de volgende CD op te nemen. Op 8 juni wordt deze CD, 'WEEK' getiteld, aan het publiek gepresenteerd. Opnieuw is de kleine zaal van '013' het toneel. De CD, net als Kijken Voorbij Hoe De Tijd Gaat gestoken in een verrassend vormgegeven dichtbundel, laat duidelijk horen dat de band gegroeid is. Kort hierna verlaat dichter Martin Beversluis de band om de mogelijkheden van een solocarrière te exploreren.

In de tweede helft van 2000 leeft de band weer vooral binnen het repetitiehok, waar zij met verscheidene gastmuzikanten haar muzikale grenzen verder aan het onderzoeken is. Voormalig bandlid en mede-oprichter 'T', die na jaren van afwezigheid weer in contact kwam met de band, heeft de rol van vocalist op zich genomen, hetgeen betekent dat Listening Principles na dik 4 jaar een voorlopig eindpunt heeft bereikt van het experiment 'Poëziek' (=poëzie en muziek) en gestart is met een nieuwe episode. Dit tijdperk zal (zonder al te veel concrete successen) tot het voorjaar van 2003 duren.


Things & Shit (2000-2003)


In 2001 vinden opnieuw bezettingswisselingen plaats. Gitarist DeMarco besluit zijn muzikale voorkeuren buiten Listening Principles te gaan vormgeven, en neemt afscheid. Na een kort maar hevig auditie-offensief wordt, in oktober 2001, gitarist Patrick Holthuizen bereid gevonden zijn snarenkunst in dienst te stellen van de band. Fluitist/saxofonist/gadgetman Jacob Put, tenslotte, wordt als gastmuzikant met semi-permanente status aan de line-up toegevoegd.

Het geluid van Listening Principles evolueert. Invloeden van Jazz en Drum&Bass steken steeds vaker de kop op, en het aandeel Spacerock wordt groter. Het besluit wordt genomen om uit de wekelijkse repetitie-opnames een aantal klankschappen te selecteren, die van tijd tot tijd onder de naam 'Rehearsal Bootlegs' op CDr worden gezet om liefhebbers de kans te geven om tegen een zacht prijsje van al die eenmalige 'gebeurtenissen' te kunnen meegenieten. Helaas is het vooralsnog bij één deel gebleven. Er ligt nog een enorme hoeveelheid opnames te wachten op evaluatie, die waarschijnlijk nooit meer zal gaan plaatsvinden. De schattingen over de hoeveelheid materiaal lopen uiteen van 1000 tot 2000 uur aan repetitieopnames...

Ook wordt in deze periode opnieuw een poging ondernomen om de muzikale stijl van de band in een korte beschrijving samen te vatten. Dat blijkt wederom een onmogelijke opgave te zijn, dus het besluit valt om voorlopig de algemene aanduiding 'Things & Shit' te hanteren.


Bandfoto_collage_BW_OUDRijpen onder Invloed (2003-2007)


Op 27 juni 2003 maakt dichter Martin Beversluis tijdens een optreden in 'Jazzpodium Paradox' zijn rentree bij LP. Deze hernieuwde samenwerking bevalt dusdanig goed dat deze doorloopt in een hernieuwde verbintenis. Daarnaast werkt Martin sinds begin 2003 ook samen met beeldend kunstenaar John Dohmen. Helaas is gitarist Patrick Holthuizen in deze periode genoodzaakt om zijn aktiviteiten bij de band te beëindigen. Zijn plaats wordt tijdelijk ingenomen door Wim Graafsma, die de band na korte tijd alweer verlaat. Besloten wordt om tot nader order zonder gitarist verder te werken.

Op 30 oktober 2004 viert LP haar 15-jarig bestaan met een vier uur durend optreden in 'Paradox'. Een aantal voormalige leden geven hierbij ook acte de presence. In januari 2005 vindt vervolgens weer een bezettingswisseling van de band plaats: Toetsenist René Kuipers verlaat de band voor een sabbatical en gitarist Henk Vroon komt de LP-gelederen versterken. 10 Mei 2005 treedt LP voor het eerst op met de nieuwe gitarist.

Op 6 oktober 2005 neemt Listening Principles deel aan het 'Local Heroes' festival, dat wordt georganiseerd door Roxxity. Een rommelig maar succesvol optreden in 'Paradox' dient min of meer als voorbereiding op de presentatie van Martin's nieuwe dichtbundel "Rijpen onder Invloed"

Deze bundel wordt op 11 december 2005 muzikaal gepresenteerd in 'Ruimte X' in Tilburg, jammer genoeg niet met een bijbehorende CD, maar wel met prachtige zeefdrukken van John Dohmen. De handgemaakte bundel vindt gretig aftrek bij het massaal toegestroomde en zéér enthousiaste publiek, zodat zowel het muzikale als het literaire én artistieke deel als geslaagd kunnen worden beschouwd.

Op 27 mei 2006 treedt Listening Principles op tijdens de Popart Expo, een door Jack Puts (Djek voor vrienden) van Roxxity georganiseerd multi-disciplinair festival in de Tilburgse Hall of Fame. Kort hierna vind de voorlopig laatste bezettingsuitbreiding plaats. Toetsenist René Kuipers keert terug naar de moederschoot en schuift wederom aan om samen met Listening Principles te musiceren.

Om zijn terugkeer kracht bij te zetten speelt Listening Principles op 27 augustus 2006 voor het eerst sinds tijden weer in een zesmansbezetting tijdens het sluitingsfeest van de expositie Kunst, Kitsch, Camp & Kermis in het voormalige pand van de Bristol aan de Nieuwlandstraat 47 in Tilburg. Deze kunstmanifestatie, een initiatief van o.a. Ernest Potters van Ruimte X, verloopt succesvol, evenals het optreden.

Eind mei 2007, enkele dagen voordat Listening Principles haar derde CD zal gaan opnemen, wordt om uiteenlopende redenen het besluit genomen de opnames af te gelasten. Dichter Martin Beversluis verlaat de band definitief, om zich meer te kunnen gaan bezighouden met andere projecten waar hij mee bezig is. De rest van de band besluit drie maanden adempauze in te lassen.


Tijd voor een nieuw geluid (2007-mei 2009)


Nadat de band in september 2007 hergroeppeert breekt een periode van muzikale bevrijding aan. Er wordt veel en in wisselende samenstelling geïmproviseerd, en het nieuwe enthousiasme vertaalt zich al vrij snel in een ontmoeting met twee aspirant-bandleden. Na een paar maanden met elkaar gespeeld te hebben (in muzikaal opzicht, smeerlap...) worden Renate Engelen en Koen Houtackers door de overige bandleden uitgenodigd om definitief tot de gelederen toe te treden.
Renate zal de rol van vocaliste, reservegitariste, geluidjesmaakster en danseres op zich gaan nemen, terwijl Koen de rol van percussionist, reservebassist, mondharmonicanist en rarekretenslaker zal gaan vervullen.
In de zomer van 2008 besluiten Henk en Makz de band voor onbepaalde te verlaten. Een combinatie van tijdgebrek, het daarmee gepaard gaande afnemen van de motivatie, en bezorgdheid om de toen gevolgde muzikale koers liggen ten grondslag aan hun beslissingen. Ongeveer 10 maanden later volgt René om dezelfde redenen hun voorbeeld. Als Renate daarop aangeeft dat haar ambities niet meer primair bij Listening Principles liggen, maar bij haar soloproject, en dat zij om die reden ook de samenwerking wenst te beëindigen, besluiten de overgebleven bandleden (in feite alleen nog maar de ritmesectie) dat het tijd is geworden om er dan maar definitief een punt achter te zetten. Het Muziekgenootschap leeft door, de Band bestaat niet meer. Listening Principles is dood, leve Listening Principles!